ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการเคฟ โคโค่ บางแสน​​

เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 18 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการเคฟ โคโค่ บางแสน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น ห้องพักอาศัยจำนวน 974 ห้อง จำนวน 4 อาคาร อาคาร A B C และ D อาคารส่วนกลางพร้อมสระว่ายน้ำขนาดความสูง 2 ชั้น และชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร ทางเชื่อมและป้อมยาม​​ ที่ตั้งโครงการ ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ซอย 4 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี บนโฉนดที่ดิน 81906 81907 81908 81909 81910 186355 186356 1863558 192936 239077 239093 239094 และ 239095 ​​ ขนาดที่ดินโดยประมาณ 8-1-1.2 ไร่ โครงการผ่านการอนุมัติ EIA แล้ว ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 195/26 ก่อสร้างเดือนพฤษจิกายน 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2568​​ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ​​ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​​

ฝ่ายขายและการตลาดได้จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโครงการ Kave COCO Bangsaen มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีเงื่อนไขโปรโมชั่นโครงการดังนี้

1.1 จอง 5,000 บาท ทำสัญญาเริ่ม 15,000 บาท
1.2 ผ่อนดาวน์เริ่ม 2,900 บาท/เดือน

2. ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 416,000 บาท แบ่ง เป็นส่วนลดตาม Type

 • 1 Bedroom
 • 1 Bedroom Exclusive
 • 1 Bedroom Extra
 • 1 Bedroom Plus

3. โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเทเงินดาวน์ รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ตาม Type เฉพาะลูกค้าที่ชำระ (เงินจอง,เงินทำสัญญาและเงินดาวน์ครบ 20 งวด ) ภายใน 60 วัน*

 • 1 Bedroom รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท
 • 1 Bedroom Exclusive ส่วนลดสูงสุด 25,000 บาท
 • 1 Bedroom Extra ส่วนลดสูงสุด 30,000 บาท
 • 1 Bedroom Plus ส่วนลดสูงสุด 35,000 บาท

4. ค่าแนะนำสำหรับลูกค้าที่แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ (รวมถึงกรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise) จะได้รับค่าแนะนำห้องละ 20,000 บาท โดยยินยอมให้หักภาษี 10% ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังลูกค้าทำสัญญา ภายใน 60 วัน จึงนำจ่ายเป็นเงินโอน หรือ Cheque (ค่านำนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ โปรโมชั่น ข้อ 3 และข้อ 6)

5. ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ขนาดห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22 -23 ตร.ม.จำนวน 37 ยูนิต ได้แก่ A0623 A0625 A0628 A0629 A0630 A0631 A0723 A0724 A0725 A0727 A0729 A0730 A0731 A0823 A0824 A0825 A0826 A0827 A0828 A0829 B0232 B0233 B0234 B0433 B0519 B0522 B0618 B0619 B0627 B0630 B0731 B0831 C0804 C0810 C0811 C0818 C0819 D0218

6. ห้องโปรโมชั่นราคา 1,690,000 บาท จำนวน 11 ยูนิต ขนาดห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22 -23 ตร.ม.ประกอบด้วย D0318 D0418 D0419 D0518 D0519 D0618 D0619 D0718 D0719 D0818 D0819 (โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น)

7. ห้องโปรโมชั่นราคา 2,090,000 บาท จำนวน 10 ยูนิต ขนาดห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25 -26 ตร.ม. ประกอบด้วย D0201 D0202 D0203 D0204 D0205 D0208 D0209 D0301 D0317 D0417 (โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น)

8. ห้องราคา 2,990,000 บาท จำนวน 8 ห้อง ประกอบด้วย A0201 A0202 A0204 A0205 A0302 A0304 A0305 A0404 (โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้เท่านั้น)

9. สำหรับลูกค้าจองและทำสัญญาโครงการเคฟ โคโค่ บางแสน ทุกห้องจะมีสิทธิ์รับรับ I Pad pro 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต มูลค่า 52,900- บาท (งบฝ่ายขาย) หรือลูกค้าเลือกรับส่วนลด ตาม Type (ข้อ 2) โดยลูกค้าจะได้รับรางวัลภายใน 60 วันหลังจากชำระงวดดาวน์จนกว่าครอบคลุมมูลค่าของรางวัล หรือหลังโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขการรับโดยทุกรางวัลลูกค้าที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

10. รับ Gift Voucher Central

 • ลูกค้ารับ Gift Voucher Central มูลค่าสูงสุด 5,000 บาททันทีเมื่อลูกค้าจอง+ทำสัญญา
 • หรือลูกค้าเลือกรับเป็น Gift Voucher Central มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ณ วันที่จอง และรับ Gift Voucher Central มูลค่าสูงสุด 3,000 บาทเพิ่มอีก ณ วันทำสัญญา (โดยโปรโมชั่นนี้ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รวมมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท ต่อ 1 unit) เงื่อนไขการรับลูกค้าที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

11. ชำระผ่านบัตรเครดิตสามารถชำระแบบ 0% ทั้งสิ้น 10 เดือน โดยต้องเป็นธนาคารที่ร่วมรายการกับโครงการเท่านั้น

*ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
**ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.​

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่