ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ เคฟ ลูมินัส บางมด

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุ สาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์โครงการ เคฟ ลูมินัส บางมด ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลราษฎร์บูรณะ อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 30839 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 6442 เนื้อที่โครงการประมาณ 4-0-0 ไร่ หรือ 1,600 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 516 ยูนิต  ราคาเริ่มต้น 1,890,000 บาท ห้องเลขที่ A0311เป็นห้อง 1 ห้อง ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต คาดว่าก่อสร้างประมาณเดือนพฤศจิกายน 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2569 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้ องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.ASSETWISET.CO.TH 

เงื่อนไขโปรโมชั่นโครงการเคฟลูมินัสบางมด

1. เปิดจองครั้งแรกเริ่ม 1.89 ล้าน*

2. เงื่อนไขโปรโมชั่น

2.1 จอง 5,000 บาท 

2.2 รับส่วนลดสูงสุดมูลค่า 300,0000 บาท

2.3 จองสิทธิ์ 1,000 บาท ได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท

2.4 Voucher VIP ได้ส่วนลด 20,000 บาท

2.5 ชำระจองพร้อมค่าทำสัญญา ได้ส่วนลด เพิ่ม 10,000 บาท 

3. ค่าแนะนำ

3.1 กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ ลูกค้าได้รับค่าแนะนำสูงสุด มูลค่า 10,000 บ.  โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 9,000 บาท (หักภาษี 10%) เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองซื้อห้องชุด โดยจะได้รับหลังลูกค้าทำการผ่อนดาวน์ 3 งวด

4.ส่วนลดเพิ่มเติม

4.1 กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุด

5. Special Price

5.1 Bedroom ห้องราคาพิเศษ ราคาเริ่มต้น 1,890,0000 บาท (B0213,A0311,B0313)

หมายเหตุ   

1. โปรโมชั่น ข้อ 1 – 5  เป็นงบฝ่ายขาย

2. โปรโมชัน ข้อ 2 – 5 ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้อีก

3. ส่วนลดที่หักตามวงเงินโปรโมชั่นแล้ว ต้องมีราคาขายไม่ต่ำกว่าราคา Base Price

*ภาพโครงการที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

*ภาพห้องตัวอย่างจริง ใช้เพื่อการโฆษณา
** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567   

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่