ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Pop Salaya

โครงการ เคฟ ป๊อป ศาลายา  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105556103070 ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ  2-1-66.4 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 37486, 52189, 52190, 52191, 52192 ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 237 ยูนิต ที่ดินและอาคารไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับสถาบันการเงิน  โครงการผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว  และได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ กรกฎาคม 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกันยายน 2567  และจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเจ้าของห้องชุดต้องจ่ายเงินกองทุน ค่าส่วนกลาง ภาษี ค่าธรรมเนียม ตามที่เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ภายใต้กฎหมายอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายการตลาดจัดรายการส่งเสริมการขาย โครงการ Kave Pop Salaya วันที่  1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 1. รายละเอียดโปรโมชั่น
  1.1 เงื่อนไขการจอง  999 บาท ทำสัญญา   9,001 บาท สำหรับ 1 Bed
  เงื่อนไขการจอง  1,999 บาท ทำสัญญา 10,001 บาท สำหรับ 1 Bed Exclusive, 1 Bed Plus
  1.2  ห้องราคาปกติ รับส่วนลด 10,000  – สูงสุด 300,000 บาท 
  1.3  ราคาเริ่มต้น 1,890,000 บาท ซึ่งเป็นห้องราคาโปรโมชั่น  ราคาดังกล่าวหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ขนาดห้อง 1 Bed พื้นที่ใช้สอย 23 ตร.ม. จำนวนทั้งสิ้น 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง A409 , A410, A418 ห้องดังกล่าวนี้ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ
 2. ค่าแนะนำ FGF & MGM & B2B  
  2.1 สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเก่าของ AssetWise ,  พนักงาน AssetWise, บุคคลทั่วไป, องค์กร, มหาวิทยาลัย
  รับค่าแนะนำ 20,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มมูลค่า 10,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (งบฝ่ายขาย)

  2.2 สำหรับกลุ่ม Influencer, นักศึกษามหาวิทยาลัย
  รับค่าแนะนำ 20,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มมูลค่า 10,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (งบฝ่ายขาย)

  2.3 สำหรับกลุ่ม ร้านค้า, ร้านอาหาร
  รับค่าแนะนำ 20,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มมูลค่า 10,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  (งบฝ่ายขาย)

  2.4 สำหรับกลุ่ม Blogger, Influencer
  รับค่าแนะนำ 20,000 บาท ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เช็ค ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หัก Tax 10%   และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่มมูลค่า 10,000 บาท โดยรับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  (งบฝ่ายขาย)

หมายเหตุ ส่วนลดที่หักตามวงเงินโปรโมชั่นแล้วทั้งหมดแล้ว สูงสุดต้องไม่เกิน 300,000 บาท และต้องมีราคาขายไม่ต่ำกว่าราคา Base Price รายการส่งเสริมการขาย ข้อ.1-2 เป็นงบฝ่ายขาย

** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1ธันวาคม 2566 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ