การจ่ายค่าแนะนำโครงการ Friends Get Friedns

เงื่อนไขเพิ่มเติม การจ่ายค่าแนะนำโครงการ Friends Get Friedns
รับค่าแนะนําสูงสุด 300,000 บาท* จาก 8 โครงการ ดังนี้

 1. มารูน รัชดา 32  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท
 2. เคฟ เอวา  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท
 3. เคฟทาวน์โคโลนี่  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 4. แอซโมท ทรอปิคาน่า บางนา  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 5. แอซโมท คาแนล รังสิต  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 6. แอซโมท ซีซั่น ลาดกระบัง  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 7. โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง   ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 8. โมดิซ สุขุมวิท 50  ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 300,000 บาท

1.“ผู้แนะนำ” ไม่ต้องมีชี่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว โดยจะต้องแนะนำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetwise.co.th หรือ Line Official Account ที่ @assetwise เท่านั้น โดยผู้แนะนำต้องแจ้งชื่อผู้ถูกแนะนำอย่างน้อย 3 วันก่อนการซื้อขาย 

2.“ผู้ถูกแนะนำ” จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 –  30 มิถุนายน 2567 หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่อผู้ถูกแนะนำมีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้แนะนำไม่มีสิทธิ์ในการรับค่าแนะนำ

3. ระยะเวลาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย Friend Gets Friends ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567และสำหรับโครงการพร้อมอยู่ผู้ถูกแนะนำจะต้องจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยวันและเวลาที่กำหนดในการทำสัญญาและ/หรือจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ จะถือตามวันที่บันทึกและ/หรือรับเงินในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

4. โปรโมชั่น Friend Gets Friends สำหรับโครงการพร้อมอยู่ ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คเงินสด ตามมูลค่าของค่าแนะนำประเภทยูนิตนั้นๆ โดยจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจดทะเบียนและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้  และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

5. โปรโมชั่น Friend Gets Friends สำหรับโครงการพรีเซลล์ ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คเงินสด ตามมูลค่าของค่าแนะนำประเภทยูนิตนั้นๆ โดยจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำจ่ายค่าผ่อนดาวน์ ครบตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และผู้แนะนำจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด 

7. พนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.assetwise.co.th หรือ โทร 02 168 0000 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)/หรือบริษัทในเครือ 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่