01

02

/06

01
02/02

พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า ความสำเร็จใด ๆ จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ

“ครั้งแรก เกิดขึ้นใน จินตนาการ และ อีกครั้ง คือ เกิดขึ้นจริง”

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก็เช่นกัน จากที่ดินเปล่าหรือ รกร้าง บางแปลงไร้ซึ่ง สภาพทาง แม้กระทั่งบางแปลงเป็นที่ดินตาบอด การจะมองเห็นซึ่งความเป็นไปได้ของโครงการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น นอกจากจะใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดแล้ว

ก็มีความปรารถนา และคำถามมากมายว่า…จะทำอย่างไรถึง ทำให้โครงการดูโดดเด่น หรือ ดู ว้าว!! (WOW!!) ทำให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ที่ทำให้ผลลัพธิ์ หรือ

โครงการนั้น เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นอย่าง ชัดเจน นอกจากการใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเท แล้ว นั่นก็คือ “จินตนาการ” หรือ “ภาพความสำเร็จ แรก” นั่นเอง การจินตนาการมี หลากหลายด้าน ไร้ขอบเขต และมีหลายมิติ แต่จุดที่สำคัญ และส่งผลต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะสรุปได้ 3 จินตนาการดังนี้

พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า ความสำเร็จใด ๆ จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ “ครั้งแรก เกิดขึ้นใน จินตนาการ และ อีกครั้ง คือ เกิดขึ้นจริง” การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก็เช่นกัน จากที่ดินเปล่าหรือ รกร้าง บางแปลงไร้ซึ่ง สภาพทาง แม้กระทั่งบางแปลงเป็นที่ดินตาบอด การจะมองเห็นซึ่งความเป็นไปได้ของโครงการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น นอกจากจะใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดแล้ว ก็มีความปรารถนา และคำถามมากมายว่า…จะทำอย่างไรถึง ทำให้โครงการดูโดดเด่น หรือ ดู ว้าว!! (WOW!!) ทำให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผลลัพธิ์ หรือ โครงการนั้น เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นอย่าง ชัดเจน นอกจากการใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเท แล้ว นั่นก็คือ “จินตนาการ” หรือ “ภาพความสำเร็จ แรก” นั่นเอง การจินตนาการมี หลากหลายด้าน ไร้ขอบเขต และมีหลายมิติ แต่จุดที่สำคัญ และส่งผลต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะสรุปได้ 3 จินตนาการดังนี้

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่