แนวคิด
ข้อมูลโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
แกลเลอรี
แบบแปลน
วิดีโอ
ทำเลที่ตั้ง

ลงทะเบียน

  หรือ
  01

  PAINT YOUR LIVIN - แต่งแต้มความสุขให้ชีวิต คอนโดสไตล์รีสอร์ท มาพร้อมพื้นที่สีเขียว
  และส่วนกลางกว่า 3,000 ตารางเมตร ให้คุณใช้ชีวิตสะดวกสบายติดห้างเซ็นทรัล ระยอง
  และใกล้นิคมมาบตาพุดเพียง 15 นาที

  01 / 01

  ข้อมูลโครงการ

  รายละเอียด
  Array
  (
    [acf_fc_layout] => project_information
    [information_image] => Array
      (
        [ID] => 56195
        [id] => 56195
        [title] => atmoz-canvas__info-thumb
        [filename] => atmoz-canvas__info-thumb.jpg
        [filesize] => 158637
        [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
        [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
        [alt] => 
        [author] => 14
        [description] => 
        [caption] => 
        [name] => 19061ab8e7ea4885840e9d286498cb04
        [status] => inherit
        [uploaded_to] => 25434
        [date] => 2024-02-13 04:39:08
        [modified] => 2024-02-13 04:39:08
        [menu_order] => 0
        [mime_type] => image/jpeg
        [type] => image
        [subtype] => jpeg
        [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
        [width] => 768
        [height] => 480
        [sizes] => Array
          (
            [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb-150x150.jpg
            [thumbnail-width] => 150
            [thumbnail-height] => 150
            [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb-300x188.jpg
            [medium-width] => 300
            [medium-height] => 188
            [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
            [medium_large-width] => 750
            [medium_large-height] => 469
            [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
            [large-width] => 750
            [large-height] => 469
            [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
            [1536x1536-width] => 768
            [1536x1536-height] => 480
            [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb.jpg
            [2048x2048-width] => 768
            [2048x2048-height] => 480
            [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb-350x184.jpg
            [post-thumbnail-width] => 350
            [post-thumbnail-height] => 184
            [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-thumb-600x480.jpg
            [medium-large-thumb-width] => 600
            [medium-large-thumb-height] => 480
          )
  
      )
  
    [under_image] => 
    [details] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56199
                [id] => 56199
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-2
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-2.png
                [filesize] => 751
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 16e23c1d0fbe4155a7f6888d882e332f
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:01
                [modified] => 2024-02-13 04:43:34
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 112
                [height] => 112
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [thumbnail-width] => 112
                    [thumbnail-height] => 112
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [medium-width] => 112
                    [medium-height] => 112
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [medium_large-width] => 112
                    [medium_large-height] => 112
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [large-width] => 112
                    [large-height] => 112
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [1536x1536-width] => 112
                    [1536x1536-height] => 112
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [2048x2048-width] => 112
                    [2048x2048-height] => 112
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [post-thumbnail-width] => 112
                    [post-thumbnail-height] => 112
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-2.png
                    [medium-large-thumb-width] => 112
                    [medium-large-thumb-height] => 112
                  )
  
              )
  
            [title] => ชื่อโครงการ
            [text] => Atmoz Canvas Rayong
            [bullet] => 
          )
  
        [1] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56200
                [id] => 56200
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-3
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-3.png
                [filesize] => 1828
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => e8f487a9bf2c4de69e6cfaeb158c1488
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:02
                [modified] => 2024-02-13 04:43:34
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 115
                [height] => 115
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [thumbnail-width] => 115
                    [thumbnail-height] => 115
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [medium-width] => 115
                    [medium-height] => 115
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [medium_large-width] => 115
                    [medium_large-height] => 115
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [large-width] => 115
                    [large-height] => 115
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [1536x1536-width] => 115
                    [1536x1536-height] => 115
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [2048x2048-width] => 115
                    [2048x2048-height] => 115
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [post-thumbnail-width] => 115
                    [post-thumbnail-height] => 115
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-3.png
                    [medium-large-thumb-width] => 115
                    [medium-large-thumb-height] => 115
                  )
  
              )
  
            [title] => ผู้พัฒนาโครงการ
            [text] => บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
            [bullet] => 
          )
  
        [2] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56204
                [id] => 56204
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-7
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-7.png
                [filesize] => 1164
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 7ef4a7c805f74fcbb69f52b1634f0d71
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:08
                [modified] => 2024-02-13 04:43:34
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 78
                [height] => 89
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [thumbnail-width] => 78
                    [thumbnail-height] => 89
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [medium-width] => 78
                    [medium-height] => 89
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [medium_large-width] => 78
                    [medium_large-height] => 89
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [large-width] => 78
                    [large-height] => 89
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [1536x1536-width] => 78
                    [1536x1536-height] => 89
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [2048x2048-width] => 78
                    [2048x2048-height] => 89
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [post-thumbnail-width] => 78
                    [post-thumbnail-height] => 89
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-7.png
                    [medium-large-thumb-width] => 78
                    [medium-large-thumb-height] => 89
                  )
  
              )
  
            [title] => สถานที่ตั้ง
            [text] => ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบนเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
            [bullet] => 
          )
  
        [3] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56205
                [id] => 56205
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-8
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-8.png
                [filesize] => 1177
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 2fe1608f2072483b9127b00e0791d2fa
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:10
                [modified] => 2024-02-13 04:48:38
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 96
                [height] => 96
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [thumbnail-width] => 96
                    [thumbnail-height] => 96
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [medium-width] => 96
                    [medium-height] => 96
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [medium_large-width] => 96
                    [medium_large-height] => 96
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [large-width] => 96
                    [large-height] => 96
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [1536x1536-width] => 96
                    [1536x1536-height] => 96
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [2048x2048-width] => 96
                    [2048x2048-height] => 96
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [post-thumbnail-width] => 96
                    [post-thumbnail-height] => 96
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-8.png
                    [medium-large-thumb-width] => 96
                    [medium-large-thumb-height] => 96
                  )
  
              )
  
            [title] => ราคา
            [text] => เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
            [bullet] => 
          )
  
        [4] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56198
                [id] => 56198
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-1
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-1.png
                [filesize] => 876
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 16d9f97eca7b4ddc84a438e45234e39a
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:40:59
                [modified] => 2024-02-13 04:48:38
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 86
                [height] => 86
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [thumbnail-width] => 86
                    [thumbnail-height] => 86
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [medium-width] => 86
                    [medium-height] => 86
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [medium_large-width] => 86
                    [medium_large-height] => 86
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [large-width] => 86
                    [large-height] => 86
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [1536x1536-width] => 86
                    [1536x1536-height] => 86
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [2048x2048-width] => 86
                    [2048x2048-height] => 86
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [post-thumbnail-width] => 86
                    [post-thumbnail-height] => 86
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-1.png
                    [medium-large-thumb-width] => 86
                    [medium-large-thumb-height] => 86
                  )
  
              )
  
            [title] => ลักษณะโครงการ
            [text] => คอนโดสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
            [bullet] => 
          )
  
        [5] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56203
                [id] => 56203
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-6
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-6.png
                [filesize] => 325
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 22d51cd1296249b6a38a1a2bc03f5be0
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:07
                [modified] => 2024-02-13 04:48:38
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 85
                [height] => 85
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [thumbnail-width] => 85
                    [thumbnail-height] => 85
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [medium-width] => 85
                    [medium-height] => 85
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [medium_large-width] => 85
                    [medium_large-height] => 85
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [large-width] => 85
                    [large-height] => 85
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [1536x1536-width] => 85
                    [1536x1536-height] => 85
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [2048x2048-width] => 85
                    [2048x2048-height] => 85
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [post-thumbnail-width] => 85
                    [post-thumbnail-height] => 85
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-6.png
                    [medium-large-thumb-width] => 85
                    [medium-large-thumb-height] => 85
                  )
  
              )
  
            [title] => เนื้อที่โครงการ
            [text] => ประมาณ 4-2-69.56 ไร่*
            [bullet] => 
          )
  
        [6] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56202
                [id] => 56202
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-5
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-5.png
                [filesize] => 1053
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 0a8b0f25f1464312b699cb6a4e7bf78d
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:05
                [modified] => 2024-02-13 04:48:38
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 89
                [height] => 89
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [thumbnail-width] => 89
                    [thumbnail-height] => 89
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [medium-width] => 89
                    [medium-height] => 89
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [medium_large-width] => 89
                    [medium_large-height] => 89
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [large-width] => 89
                    [large-height] => 89
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [1536x1536-width] => 89
                    [1536x1536-height] => 89
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [2048x2048-width] => 89
                    [2048x2048-height] => 89
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [post-thumbnail-width] => 89
                    [post-thumbnail-height] => 89
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-5.png
                    [medium-large-thumb-width] => 89
                    [medium-large-thumb-height] => 89
                  )
  
              )
  
            [title] => จำนวนยูนิต
            [text] => 674 ยูนิต
            [bullet] => 
          )
  
        [7] => Array
          (
            [type] => bullet
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 56201
                [id] => 56201
                [title] => atmoz-canvas__info-icons-4
                [filename] => atmoz-canvas__info-icons-4.png
                [filesize] => 1136
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                [alt] => 
                [author] => 14
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => ac4025cefdb345ffbf6e71567257d0b6
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 25434
                [date] => 2024-02-13 04:41:04
                [modified] => 2024-02-13 04:48:38
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 116
                [height] => 92
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [thumbnail-width] => 116
                    [thumbnail-height] => 92
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [medium-width] => 116
                    [medium-height] => 92
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [medium_large-width] => 116
                    [medium_large-height] => 92
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [large-width] => 116
                    [large-height] => 92
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [1536x1536-width] => 116
                    [1536x1536-height] => 92
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [2048x2048-width] => 116
                    [2048x2048-height] => 92
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [post-thumbnail-width] => 116
                    [post-thumbnail-height] => 92
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2024/02/atmoz-canvas__info-icons-4.png
                    [medium-large-thumb-width] => 116
                    [medium-large-thumb-height] => 92
                  )
  
              )
  
            [title] => ประเภทห้อง
            [text] => 
            [bullet] => Array
              (
                [0] => Array
                  (
                    [text] => 1 Bedroom 22.9-24.2 ตร.ม.
                  )
  
                [1] => Array
                  (
                    [text] => 1 Bedroom Exclusive 25.7-27.4 ตร.ม.
                  )
  
                [2] => Array
                  (
                    [text] => 1 Bedroom Extra 28.4-29.3 ตร.ม.
                  )
  
                [3] => Array
                  (
                    [text] => 1 Bedroom Plus 34.4-34.9 ตร.ม.
                  )
  
              )
  
          )
  
      )
  
    [more_information] => Array
      (
        [ID] => 56215
        [id] => 56215
        [title] => Atmoz-Canvas_Rayong_e-brochure
        [filename] => Atmoz-Canvas_Rayong_e-brochure.pdf
        [filesize] => 6930755
        [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/Atmoz-Canvas_Rayong_e-brochure.pdf
        [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/Atmoz-Canvas_Rayong_e-brochure.pdf
        [alt] => 
        [author] => 14
        [description] => 
        [caption] => 
        [name] => be88042ca40d4498af577e1c3e4e3e6e
        [status] => inherit
        [uploaded_to] => 25434
        [date] => 2024-02-13 04:50:45
        [modified] => 2024-02-13 04:50:45
        [menu_order] => 0
        [mime_type] => application/pdf
        [type] => application
        [subtype] => pdf
        [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/document.png
      )
  
    [more_condition] => Array
      (
        [0] => WP_Post Object
          (
            [ID] => 56827
            [post_author] => 14
            [post_date] => 2024-02-16 15:16:38
            [post_date_gmt] => 2024-02-16 08:16:38
            [post_content] => 
  

  เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เลขที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220​ ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าบริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  โครงการแอทโมซ แคนวาส ระยอง​ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น ห้องพักอาศัย จำนวน 674 ห้อง จำนวน 3 อาคาร อาคาร A B และ C  ส่วนกลางพร้อมสระว่ายน้ำและชั้นดาดฟ้า 

  ที่ตั้งโครงการ ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 บนโฉนดที่ดิน 214411 55326 และ  214410 ​ ขนาดที่ดินโดยประมาณ 4-2.78-4 ไร่ EIA ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 17/2567 เริ่มก่อสร้าง มีนาคม 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กรกฎาคม 2568​ จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน ​และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ​ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

  เนื่องจากฝ่ายขายและการตลาดจัดทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย โครงการ แอทโมซ แคนวาส ระยองรายละเอียดดังนี้

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 มีเงื่อนไขโปรโมชั่นโครงการดังนี้

  1.1 จอง 5,000 บาท ทำสัญญา เริ่ม 5,000 บาท      

  1.2 ผ่อนดาวน์เริ่ม 1,900 บาท/เดือน  

  2. รายละเอียดโปรโมชั่น

  2.1 ส่วนลดมาตรฐาน

  • 1 Bedroom ส่วนลด 50,000 บาท*
  • 1 Bedroom Exclusive ส่วนลด 100,000 บาท*
  • 1 Bedroom Extra ส่วนลด 100,000 บาท*
  • 1 Bedroom Plus ส่วนลด 150,000 บาท*

  2.2 ลูกค้ากลุ่ม (ASW Staff / ASW FAMILY / PARTNER / Direct Sales / Bank Partner / บุคลากรแพทย์ / ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด) รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (On Top) มูลค่า สูงสุด 20,000 บาท* (โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าแนะนำเพื่อนได้)

  2.3 ลูกค้าจองรับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (On Top) มูลค่าตามแบบห้อง สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินจอง, เงินทำสัญญาภายใน 60 วัน* (นับจากวันจอง) ตามมูลค่าดังนี้

  • 1 Bedroom รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 230,000 บาท* ณ วันโอน
  • 1 Bedroom รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 235,000 บาท* ณ วันโอน
  • 1 Bedroom รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 235,000 บาท* ณ วันโอน
  • 1 Bedroom Plus รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 260,000 บาท* ณ วันโอน

  3. ค่าแนะนำสำหรับลูกค้าที่แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ (รวมถึงกรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise, Agent, Blogger, Direct Sales, Bank Partner) และผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ Affiliate Hole One (รวมถึงกรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise) จะได้รับค่าแนะนำตามแบบห้องดังนี้

  • 1 Bedroom ค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท
  • 1 Bedroom Exclusive ค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท
  • 1 Bedroom Extra ค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท
  • 1 Bedroom Plus ค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท

  โดยยินยอมให้หักภาษี 10% ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังจากลูกค้าทำสัญญาภายใน 60 วัน จึงนำจ่ายเป็นเงินโอน หรือ Cheque 

  3.1 โบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ Affiliate Hole One Affiliater เริ่ม 1 กรกฎาคม 2567 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2567

               • Affiliater ที่สามารถทำให้ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการได้ รับ GV Central 100 บาท ต่อการเยี่ยมชมโครงการ 1 ครั้ง (จำกัดสิทธิ การนับลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ลูกค้า 1 รายต่อ 1 สิทธิ จำกัดจำนวนสิทธิ GV Central 100 บาท จำนวน 50 สิทธิต่อ 1 โดยจะได้รับ GV Central 100 บาท หลังจากรวบรวมจำนวน Walk ภายใน 30 วัน (รวบรวมจำนวน Walk ภายใน 7 สิงหาคม 2567) 

               • 5 ห้องแรกที่ขายได้ รับ iPad Air 6 (11" Wi-Fi, 128GB) มูลค่า 23,900 บาท รวบรวมจำนวน Booked ภายใน สิงหาคม 2567

  Affiliater จะได้รับโบนัสพิเศษหลังจากลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และในกรณีที่ไม่รับโบนัสพิเศษสามารถเปลี่ยนเป็นเงินโอน หรือ Cheque ได้สูงสุด 23,900 บาท และยินยอมให้หักภาษี 10% (ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นข้อ 9)

  4. ราคาเริ่มต้น 1,690,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ขนาดห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22.9-24.2 ตร.ม. จำนวน 17 ยูนิต ได้แก่ A0605, A0606, A0610, A0611, A0612, A0613, A0805, A0806, A0809, A0810, A0811, B0220, B0221, B0320, B0420, B0421, B0620

  5. ชำระผ่านบัตรเครดิตสามารถชำระแบบ 0% ทั้งสิ้น 10 เดือน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์

  6. ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์รายละเอียดดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางอัตรา 50 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยเรียกเก็บล่วงหน้า 1 ปี
  • เงินกองทุนอาคารชุดอัตรา 500 บาท/ตารางเมตร ชำระครั้งเดียว
  • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน (ชำระฝ่ายละครึ่ง)
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย (ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระตามเงื่อนไข ยกเว้น กรณีได้รับเสนอโปรโมชั่น จากฝ่ายโอน*)

  7. โปรโมชั่นรับทอง 1 บาท ต่อ 1 ยูนิต มูลค่า 40,750.00 บาท (อ้างอิงประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567) หรือเลือกรับส่วนลด สูงสุด 50,000 บาท หรือตามแบบห้อง (ข้อ 2) เมื่อจองทำสัญญาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 โดยลูกค้าจะได้รับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากชำระงวดดาวน์ครบ 9 งวด หรือครอบคลุมมูลค่าของรางวัล หรือหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์

  8. โปรโมชั่นฟรีดาวน์สูงสุด 6 เดือน เมื่องจองโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 โดยลูกค้าต้องชำระเงินจองและทำสัญญาตามแบบห้องดังนี้

  • 1 Bedroom จอง 5,000 ทำสัญญา 15,000 บาท
  • 1 Bedroom Exclusive จอง 5,000 ทำสัญญา 20,000 บาท
  • 1 Bedroom Extra จอง 5,000 ทำสัญญา 20,000 บาท
  • 1 Bedroom Plus จอง 5,000 ทำสัญญา 25,000 บาท

  9. โปรโมชั่นเงินคืนสูงสุด 40% มูลค่า 40,000 บาท ทุกแบบห้อง เมื่อจอง ทำสัญญาและชำระเงินดาวน์รวมมูลค่าครบ 100,000 บาท ภายใน 14 วัน* (นับจากวันทำสัญญา) โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากทำสัญญาภายใน 45 วัน จึงนำจ่ายเป็นเงินโอน หรือ Cheque หรือ เลือกรับเป็นส่วนลดราคาห้องได้สูงสุด 40,000 บาท (โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับข้อ 10)

  10. โปรโมชั่นบัตร CenPay Gift Card มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (1 ห้อง ต่อ 1 สิทธิ์) เมื่องจองโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 โดยสามารถเลือกรับเป็นส่วนลดราคาห้องได้สูงสุด 50,000 บาท (โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับข้อ 9) 

  11. โปรโมชั่น Gift Voucher Central มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท (1 ห้อง ต่อ 1 สิทธิ์) เมื่องจองโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษี 5% ตามมูลค่าของรางวัล 

  12. โปรโมชั่นบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท จำนวน 50 รายการ รวมมูลค่า 50,000 บาท เงื่อนไขดังนี้

  • รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 2,000 บาท เมื่อจองโครงการ และรับเพิ่มบัตรน้ำมันสูงสุด 3,000 บาทเมื่อทำสัญญา  
  • โปรโมชั่นนี้ครอบคลุม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฏาคม 2567 (1 ห้อง ต่อ 1 สิทธิ์)
  • ลูกค้าผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล 

  หมายเหตุ: 
  1. โปรโมชั่นตามรายละเอียดข้างต้น ราคาขายหลังส่วนลดแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา Base Price*
  2. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โปรโมชั่น ดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลา แผนขาย สถานการณ์ และกลยุทธ์ทางการตลาด*

  *ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
  * ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข

  [post_title] => ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ แอทโมซ แคนวาส ระยอง [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => atmoz-canvas-rayong [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2024-07-03 15:00:29 [post_modified_gmt] => 2024-07-03 08:00:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://assetwise.co.th/?post_type=terms-and-conditions&p=56827 [menu_order] => 0 [post_type] => terms-and-conditions [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [hide-progress] => hide [overall] => [percent] => [progress_list] => [image] => [is_show] => show [background_color] => rgb(255,255,255) [background_image] => Array ( [ID] => 56193 [id] => 56193 [title] => atmoz-canvas__info-bg [filename] => atmoz-canvas__info-bg.jpg [filesize] => 40659 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg.jpg [alt] => [author] => 14 [description] => [caption] => [name] => a586c4dae73e444995a9a5f0963fe833 [status] => inherit [uploaded_to] => 25434 [date] => 2024-02-13 04:37:58 [modified] => 2024-02-13 04:37:58 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 2059 [height] => 982 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-300x143.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 143 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-768x366.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 357 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-1024x488.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 357 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-1536x733.jpg [1536x1536-width] => 1536 [1536x1536-height] => 733 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-2048x977.jpg [2048x2048-width] => 2048 [2048x2048-height] => 977 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/08/atmoz-canvas__info-bg-600x600.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [background_image_mobile] => [css] => [color_swatch] => Array ( [heading_h2] => rgb(55,93,132) [body_text] => rgb(34,34,34) [border_color_h2] => ) [color_gradient] => Array ( [color_start] => rgb(225,131,61) [color_end] => rgb(214,109,57) [degree] => 90 ) [new_tab_block] => Array ( [item_text] => rgb(0,0,0) [item_text_hover_active] => rgb(34,34,34) [border_color] => rgb(225,131,61) [bg_color] => rgb(214,109,57) [item_bg_hover_active_dynamic] => rgb(225,131,61) ) [tab_line_color] => Array ( [color_start] => rgb(225,131,61) [color_end] => rgb(214,109,57) [degree] => 90 ) [button_color] => Array ( [text_color] => rgb(255,255,255) [button_color] => rgb(212,136,76) [button_color_hover] => rgb(180,105,46) ) [new_progress_color] => Array ( [progress_color_overall] => rgb(214,109,57) [progress_color_by_topic] => rgb(225,131,61) [number_color] => rgb(36,56,53) ) [element] => Array ( [pagination_arrow_slide] => [pagination_color] => #ffffff ) )
  ชื่อโครงการ
  Atmoz Canvas Rayong
  ผู้พัฒนาโครงการ
  บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ตั้ง
  ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบนเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  ราคา
  เริ่มต้น 1.69 ล้านบาท
  ลักษณะโครงการ
  คอนโดสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
  เนื้อที่โครงการ
  ประมาณ 4-2-69.56 ไร่*
  จำนวนยูนิต
  674 ยูนิต
  ประเภทห้อง
  • 1 Bedroom 22.9-24.2 ตร.ม.
  • 1 Bedroom Exclusive 25.7-27.4 ตร.ม.
  • 1 Bedroom Extra 28.4-29.3 ตร.ม.
  • 1 Bedroom Plus 34.4-34.9 ตร.ม.

  ภาพรวม

  01 /00

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  Co-working Space
  Business Lounge
  Irish Social Club
  Fitness
  01 / 04

  Co-working Space

  มาแต่งแต้มความสุขให้ชีวิตบนพื้นที่ส่วนกลาง กว่า 40 ฟังก์ชัน ให้คุณได้พักผ่อนไปกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ชีวิตศิลป์

  Business Lounge

  มาแต่งแต้มความสุขให้ชีวิตบนพื้นที่ส่วนกลาง กว่า 40 ฟังก์ชัน ให้คุณได้พักผ่อนไปกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ชีวิตศิลป์

  Irish Social Club

  มาแต่งแต้มความสุขให้ชีวิตบนพื้นที่ส่วนกลาง กว่า 40 ฟังก์ชัน ให้คุณได้พักผ่อนไปกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ชีวิตศิลป์

  Fitness

  มาแต่งแต้มความสุขให้ชีวิตบนพื้นที่ส่วนกลาง กว่า 40 ฟังก์ชัน ให้คุณได้พักผ่อนไปกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ชีวิตศิลป์

  สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

  PLAY & SOCIAL
  WORK
  ACTIVE
  RELAXATION

  Entertainment Lounge

  Irish Social Club

  Private Cinema

  Party Pool

  Pool Pavilion

  Party Seats

  Lobby

  Co Working Space

  Business Lounge

  Private Meeting Room

  Fitness & Health Station

  Yoga Room

  Lap Pool

  Energetic Jogging Track

  Monkey Bar

  Exercise Bar

  Sky Seating

  Spa Retreat

  Sauna

  Beauty Salon

  Cozy Seating

  Jacuzzi Sunken

  Counter Bar

  Chilling Terrace

  Canvas Garden

  View Point

  แบบแปลน แบบแปลน

  แบบแปลน

  แปลนชั้น
  แปลนห้อง

  อาคาร

  Master Plan
  Master Plan
  Tower A
  Tower B
  Tower C

  ชั้น

  1st Floor
  1st Floor
  2nd Floor
  3rd Floor
  4th Floor
  5th Floor
  6th Floor
  7th Floor
  8th Floor
  Rooftop
  1st Floor
  1st Floor
  2nd Floor
  3rd Floor
  4th Floor
  5th Floor
  6th Floor
  7th Floor
  8th Floor
  Rooftop
  1st Floor
  1st Floor
  2nd Floor
  3rd Floor
  4th Floor
  5th Floor
  6th Floor
  7th Floor
  8th Floor
  9th Floor
  1st Floor
  1st Floor
  2nd Floor
  3rd Floor
  4th Floor
  5th Floor
  6th Floor
  7th Floor
  8th Floor
  Rooftop

  อาคาร

  Master Plan
  Master Plan

  ชั้น

  1 BEDROOM - 22.9-24.2 SQ.M.
  1 BEDROOM - 22.9-24.2 SQ.M.
  1 BEDROOM EXCLUSIVE - 25.7-27.4 SQ.M.
  1 BEDROOM EXTRA - 28.4-29.3 SQ.M.
  1 BEDROOM PLUS - 34.4-34.9 SQ.M.

  วิดีโอ

  360 Virtual Tour
  Video
  Animation
  ทำเลที่ตั้ง ทำเลที่ตั้ง

  ทำเลที่ตั้ง

  คอนโดใหม่ สไตล์รีสอร์ท ติดเซ็นทรัล ระยอง
  ใกล้นิคมมาบตาพุด เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่

  ห้างสรรพสินค้า
  โรงพยาบาล
  นิคมอุตสาหกรรม
  Location Key Value

  เซ็นทรัลระยอง

  - 0 กม.

  Big C ระยอง

  - 900 กม.

  บุญถาวร

  - 4.9 กม.

  โกลบอลเฮ้าส์

  - 5.6 กม.

  Passion

  - 8 กม.

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์

  - 1.7 กม.

  โรงพยาบาลระยอง

  - 2.2 กม.

  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

  - 10 กม.

  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  - 19 กม.

  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

  - 22 กม.

  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

  - 18 กม.

  นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

  - 16 กม.

  เขตประกอบการ IRPC

  - 9 กม.

  ติดห้าง เซ็นทรัล ระยอง

  ใกล้ห้าง Passion Rayong

  ติดถนนหลัก ทางหลวงหมายเลข 36

  ใกล้แหล่งงาน  นิคมมาบตาพุด

  ค้นหา

  โครงการที่คุณอาจสนใจ

  สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

  กรุณาระบุอีเมลของคุณ

   1/3
   เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
   เปรียบเทียบ
   1/3
   นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
   เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

   กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่