ข้อมูลโครงการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
แกลเลอรี
วิดีโอ
แบบแปลน
ทำเลที่ตั้ง

ลงทะเบียน

  หรือ

  ข้อมูลโครงการ

  รายละเอียด
  ความคืบหน้า
  Array
  (
    [acf_fc_layout] => project_information
    [information_image] => Array
      (
        [ID] => 9214
        [id] => 9214
        [title] => slide-2-2
        [filename] => slide-2-2.jpg
        [filesize] => 357148
        [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2.jpg
        [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2.jpg
        [alt] => 
        [author] => 15
        [description] => 
        [caption] => 
        [name] => e87dc1b8830d433eb68afa6ad89f6ea8
        [status] => inherit
        [uploaded_to] => 14163
        [date] => 2023-04-18 05:19:18
        [modified] => 2023-08-16 07:38:26
        [menu_order] => 0
        [mime_type] => image/jpeg
        [type] => image
        [subtype] => jpeg
        [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
        [width] => 1800
        [height] => 972
        [sizes] => Array
          (
            [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-150x150.jpg
            [thumbnail-width] => 150
            [thumbnail-height] => 150
            [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-300x162.jpg
            [medium-width] => 300
            [medium-height] => 162
            [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-768x415.jpg
            [medium_large-width] => 750
            [medium_large-height] => 405
            [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-1024x553.jpg
            [large-width] => 750
            [large-height] => 405
            [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-1536x829.jpg
            [1536x1536-width] => 1536
            [1536x1536-height] => 829
            [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2.jpg
            [2048x2048-width] => 1800
            [2048x2048-height] => 972
            [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-350x184.jpg
            [post-thumbnail-width] => 350
            [post-thumbnail-height] => 184
            [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/slide-2-2-630x630.jpg
            [medium-large-thumb-width] => 600
            [medium-large-thumb-height] => 600
          )
  
      )
  
    [under_image] => 
    [details] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 4875
                [id] => 4875
                [title] => Vector (14)
                [filename] => Vector-14.png
                [filesize] => 1668
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                [alt] => 
                [author] => 15
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 01e1765717e1458398d1fda91762cc92
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 11229
                [date] => 2023-03-03 04:16:23
                [modified] => 2023-08-16 07:11:04
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 70
                [height] => 70
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [thumbnail-width] => 70
                    [thumbnail-height] => 70
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [medium-width] => 70
                    [medium-height] => 70
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [medium_large-width] => 70
                    [medium_large-height] => 70
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [large-width] => 70
                    [large-height] => 70
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [1536x1536-width] => 70
                    [1536x1536-height] => 70
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [2048x2048-width] => 70
                    [2048x2048-height] => 70
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [post-thumbnail-width] => 70
                    [post-thumbnail-height] => 70
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Vector-14.png
                    [medium-large-thumb-width] => 70
                    [medium-large-thumb-height] => 70
                  )
  
              )
  
            [title] => พื้นที่โครงการ
            [text] => 7-0-93.2 ไร่
            [bullet] => 
          )
  
        [1] => Array
          (
            [type] => text
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 4872
                [id] => 4872
                [title] => Frame (4)
                [filename] => Frame-4.png
                [filesize] => 924
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                [alt] => 
                [author] => 15
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 6ea5ef25c9b54b4fb56657175913265b
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 11229
                [date] => 2023-03-03 04:16:23
                [modified] => 2023-08-16 07:11:02
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 73
                [height] => 73
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [thumbnail-width] => 73
                    [thumbnail-height] => 73
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium-width] => 73
                    [medium-height] => 73
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium_large-width] => 73
                    [medium_large-height] => 73
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [large-width] => 73
                    [large-height] => 73
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [1536x1536-width] => 73
                    [1536x1536-height] => 73
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [2048x2048-width] => 73
                    [2048x2048-height] => 73
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [post-thumbnail-width] => 73
                    [post-thumbnail-height] => 73
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium-large-thumb-width] => 73
                    [medium-large-thumb-height] => 73
                  )
  
              )
  
            [title] => ลักษณะโครงการ
            [text] => คอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 740 ยูนิต
            [bullet] => 
          )
  
        [2] => Array
          (
            [type] => bullet
            [icon] => Array
              (
                [ID] => 4872
                [id] => 4872
                [title] => Frame (4)
                [filename] => Frame-4.png
                [filesize] => 924
                [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                [alt] => 
                [author] => 15
                [description] => 
                [caption] => 
                [name] => 6ea5ef25c9b54b4fb56657175913265b
                [status] => inherit
                [uploaded_to] => 11229
                [date] => 2023-03-03 04:16:23
                [modified] => 2023-08-16 07:11:02
                [menu_order] => 0
                [mime_type] => image/png
                [type] => image
                [subtype] => png
                [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png
                [width] => 73
                [height] => 73
                [sizes] => Array
                  (
                    [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [thumbnail-width] => 73
                    [thumbnail-height] => 73
                    [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium-width] => 73
                    [medium-height] => 73
                    [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium_large-width] => 73
                    [medium_large-height] => 73
                    [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [large-width] => 73
                    [large-height] => 73
                    [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [1536x1536-width] => 73
                    [1536x1536-height] => 73
                    [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [2048x2048-width] => 73
                    [2048x2048-height] => 73
                    [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [post-thumbnail-width] => 73
                    [post-thumbnail-height] => 73
                    [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2022/08/Frame-4.png
                    [medium-large-thumb-width] => 73
                    [medium-large-thumb-height] => 73
                  )
  
              )
  
            [title] => ลักษณะห้องชุด
            [text] => 
            [bullet] => Array
              (
                [0] => Array
                  (
                    [text] => 1 Bedroom 
  พื้นที่ประมาณ
  23.85-25.71 ตารางเมตร ) [1] => Array ( [text] => 1 Bedroom Exclusive
  พื้นที่ประมาณ
  28.94-41.59 ตารางเมตร ) [2] => Array ( [text] => 1 Bedroom Plus
  พื้นที่ประมาณ
  38.06-51.90 ตารางเมตร ) [3] => Array ( [text] => 2 Bedroom
  พื้นที่ประมาณ
  50.48-54.32 ตารางเมตร ) ) ) ) [more_information] => Array ( [ID] => 10024 [id] => 10024 [title] => Atmoz71Brochure [filename] => Atmoz71Brochure.pdf [filesize] => 1054811 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/Atmoz71Brochure.pdf [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/Atmoz71Brochure.pdf [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 42c1b8fbed6a49bc97ecf98a05c2609c [status] => inherit [uploaded_to] => 14163 [date] => 2023-04-19 10:25:29 [modified] => 2023-08-16 07:49:11 [menu_order] => 0 [mime_type] => application/pdf [type] => application [subtype] => pdf [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/document.png ) [more_condition] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 10140 [post_author] => 15 [post_date] => 2023-04-20 05:02:07 [post_date_gmt] => 2023-04-19 22:02:07 [post_content] =>

  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ที่ตั้ง 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน  4 อาคาร ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 15627 , 19620-19626  เนื้อที่ดิน  7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี  2563 ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไขโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
  2. ยูนิตราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท คือตำแหน่งห้อง D703 ห้อง 1 BEDROOM PLUS 43.16 ตร.ม.
  3. โปรโมชั่นแต่งครบเหมือนห้องตัวอย่าง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งตามมาตราฐานโครงการสำหรับยูนิตพร้อมอยู่ ที่ร่วมรายการและเฉพาะยูนิตที่กำหนดเท่านั้น มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท
  4. โปรฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ
   -  ค่าธรรมเนียมการโอน
   -  เงินกองทุน
   -  ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี
   -  ค่านิติกรรม
   -  เบี้ยประกันอาคาร
   -  ค่ามิเตอร์น้ำประปา 
   - ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  5. ค่าแนะนำ
   5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
   5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
   5.3 พนักงาน Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ (ยกเว้น พนักงาน MDG2 และฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด ของ Assetwise)
   ข้อ 5.1, ข้อ 5.2 และข้อ 5.3 โดยจะได้รับค่าแนะนำดังนี้
   ห้อง 1 Bedroom Plus , 2 Bedroom  รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง 
   ผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% ของค่าแนะนำ โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
   5.4 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่มจะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 50,000 บาท
   ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ5.1 ,ข้อ 5.2 ,ข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
   โดยผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียน ชื่อผู้ถูกแนะนำ และจัดส่งชื่อให้ฝ่ายขาย ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ หากมีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว
  6. รายการและมูลค่าโปรโมชั่นอาจแตกต่างกันในแต่ละยูนิตที่ร่วมรายการ
   *เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  [post_title] => ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => atmoz-ladprao71 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2024-02-13 17:29:33 [post_modified_gmt] => 2024-02-13 10:29:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://assetwise.co.th/?post_type=terms-and-conditions&p=10140 [menu_order] => 0 [post_type] => terms-and-conditions [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [hide-progress] => show [overall] => ความคืบหน้า [percent] => 100 [progress_list] => [image] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 9216 [id] => 9216 [title] => 157408 [filename] => 157408.jpg [filesize] => 136352 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 08cab0fe71bf46dfa48a7eb6903bea96 [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:07 [modified] => 2023-08-16 07:38:27 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1280 [height] => 960 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408.jpg [1536x1536-width] => 1280 [1536x1536-height] => 960 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408.jpg [2048x2048-width] => 1280 [2048x2048-height] => 960 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157408-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [1] => Array ( [ID] => 9217 [id] => 9217 [title] => 157413 [filename] => 157413.jpg [filesize] => 185083 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 3a2a344f49594754b635938d1fec8e86 [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:08 [modified] => 2023-08-16 07:38:28 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1280 [height] => 578 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-300x135.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 135 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-768x347.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 339 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-1024x462.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 338 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413.jpg [1536x1536-width] => 1280 [1536x1536-height] => 578 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413.jpg [2048x2048-width] => 1280 [2048x2048-height] => 578 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157413-630x578.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 550 ) ) [2] => Array ( [ID] => 9218 [id] => 9218 [title] => 157412 [filename] => 157412.jpg [filesize] => 137968 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 0cf773ec3eb844978c3653100c89ca34 [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:08 [modified] => 2023-08-16 07:38:29 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1280 [height] => 579 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-300x136.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 136 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-768x347.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 339 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-1024x463.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 339 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412.jpg [1536x1536-width] => 1280 [1536x1536-height] => 579 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412.jpg [2048x2048-width] => 1280 [2048x2048-height] => 579 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/157412-630x579.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 551 ) ) [3] => Array ( [ID] => 9219 [id] => 9219 [title] => S__8298512 [filename] => S__8298512.jpg [filesize] => 146351 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 8909f3949242443f9fa95afdb8f410ec [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:09 [modified] => 2023-08-16 07:38:30 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298512-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [4] => Array ( [ID] => 9220 [id] => 9220 [title] => S__8298528 [filename] => S__8298528.jpg [filesize] => 216700 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 4efd88acdafc4d1584c05763ff87260d [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:10 [modified] => 2023-08-16 07:38:30 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298528-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [5] => Array ( [ID] => 9221 [id] => 9221 [title] => S__8298510 [filename] => S__8298510.jpg [filesize] => 227273 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 22c17ea8769746498e4c2ad205130fcb [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:11 [modified] => 2023-08-16 07:38:31 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298510-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [6] => Array ( [ID] => 9222 [id] => 9222 [title] => S__8298529 [filename] => S__8298529.jpg [filesize] => 184096 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => db704938c8c749b2be7b249a1ad27fa4 [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:12 [modified] => 2023-08-16 07:38:32 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298529-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [7] => Array ( [ID] => 9223 [id] => 9223 [title] => S__8298513 [filename] => S__8298513.jpg [filesize] => 208338 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 63b1ee83740448d9b96f8e7f1e63d621 [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:13 [modified] => 2023-08-16 07:38:33 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298513-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) [8] => Array ( [ID] => 9224 [id] => 9224 [title] => S__8298511 [filename] => S__8298511.jpg [filesize] => 220129 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511.jpg [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511.jpg [alt] => [author] => 15 [description] => [caption] => [name] => 80656421370a40d29dccb32a655879ee [status] => inherit [uploaded_to] => 0 [date] => 2023-04-18 05:30:14 [modified] => 2023-08-16 07:38:34 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/jpeg [type] => image [subtype] => jpeg [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 1478 [height] => 1108 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-150x150.jpg [thumbnail-width] => 150 [thumbnail-height] => 150 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-300x225.jpg [medium-width] => 300 [medium-height] => 225 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-768x576.jpg [medium_large-width] => 750 [medium_large-height] => 563 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-1024x768.jpg [large-width] => 750 [large-height] => 563 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511.jpg [1536x1536-width] => 1478 [1536x1536-height] => 1108 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511.jpg [2048x2048-width] => 1478 [2048x2048-height] => 1108 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-350x184.jpg [post-thumbnail-width] => 350 [post-thumbnail-height] => 184 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/03/S__8298511-630x630.jpg [medium-large-thumb-width] => 600 [medium-large-thumb-height] => 600 ) ) ) [is_show] => show [background_color] => rgb(241,241,241) [background_image] => [background_image_mobile] => [css] => [color_swatch] => Array ( [heading_h2] => rgb(49,179,201) [body_text] => #181818 [border_color_h2] => rgb(24,24,24) ) [color_gradient] => Array ( [color_start] => rgb(49,179,201) [color_end] => rgb(52,199,219) [degree] => 90 ) [new_tab_block] => Array ( [item_text] => rgb(24,24,24) [item_text_hover_active] => rgb(49,179,201) [border_color] => rgb(49,179,201) [bg_color] => rgb(52,199,219) [item_bg_hover_active_dynamic] => rgb(49,179,201) ) [tab_line_color] => Array ( [color_start] => rgb(229,231,235) [color_end] => rgb(229,231,235) [degree] => 90 ) [button_color] => Array ( [text_color] => rgb(255,255,255) [button_color] => rgb(49,179,201) [button_color_hover] => rgb(52,199,219) ) [new_progress_color] => Array ( [progress_color_overall] => rgb(52,199,219) [progress_color_by_topic] => rgb(49,179,201) [number_color] => rgb(49,179,201) ) [element] => Array ( [pagination_arrow_slide] => Array ( [ID] => 70802 [id] => 70802 [title] => Button Arrow Blue [filename] => Button-Arrow-Blue-1.png [filesize] => 442 [url] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [link] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [alt] => [author] => 7 [description] => [caption] => [name] => be369f3b9e474e76b3a0258e1abd2df7 [status] => inherit [uploaded_to] => 14163 [date] => 2024-05-08 15:36:15 [modified] => 2024-05-08 15:36:15 [menu_order] => 0 [mime_type] => image/png [type] => image [subtype] => png [icon] => https://assetwise.co.th/wp-includes/images/media/default.png [width] => 48 [height] => 48 [sizes] => Array ( [thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [thumbnail-width] => 48 [thumbnail-height] => 48 [medium] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [medium-width] => 48 [medium-height] => 48 [medium_large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [medium_large-width] => 48 [medium_large-height] => 48 [large] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [large-width] => 48 [large-height] => 48 [1536x1536] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [1536x1536-width] => 48 [1536x1536-height] => 48 [2048x2048] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [2048x2048-width] => 48 [2048x2048-height] => 48 [post-thumbnail] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [post-thumbnail-width] => 48 [post-thumbnail-height] => 48 [medium-large-thumb] => https://assetwise.co.th/wp-content/uploads/2023/06/Button-Arrow-Blue-1.png [medium-large-thumb-width] => 48 [medium-large-thumb-height] => 48 ) ) [pagination_color] => #ffffff ) )
  พื้นที่โครงการ
  7-0-93.2 ไร่
  ลักษณะโครงการ
  คอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 740 ยูนิต
  ลักษณะห้องชุด
  • 1 Bedroom
   พื้นที่ประมาณ
   23.85-25.71 ตารางเมตร
  • 1 Bedroom Exclusive
   พื้นที่ประมาณ
   28.94-41.59 ตารางเมตร
  • 1 Bedroom Plus
   พื้นที่ประมาณ
   38.06-51.90 ตารางเมตร
  • 2 Bedroom
   พื้นที่ประมาณ
   50.48-54.32 ตารางเมตร

  ภาพรวม

  ความคืบหน้า

  01 /09

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  Lakeside view
  Ultimate Entertainment
  Natural Form Swimming Pool
  Cutting-Edge Security
  Smart Fitness
  Prime Location
  01 / 06

  Lakeside view

  ชมวิวทะเลสาบกว้างกว่า 21 ไร่

  Ultimate Entertainment

  เพลิดเพลินกับ Karaoke Theater และ Game Room

  Natural Form Swimming Pool

  สระว่ายน้ำฟอร์มธรรมชาติ ท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่น

  Cutting-Edge Security

  ระบบรักษาความปลอดภัย โดยทีมจากบริษัทชั้นนำ ทั้งภายในและ CCTV รวมโครงการ

  Smart Fitness

  ฟีลฟันของการออกกำลังกายภายในระบบดิจิตอล

  Prime Location

  เดินทางสะดวกสบาย ใกล้แหล่ง Lifestyle, Shopping Mall และทางด่วนฯ

  วิดีโอ

  Virtual tour
  Video

  01

  / 03

  แบบแปลน แบบแปลน

  แบบแปลน

  Floor Plan
  Unit Plan

  อาคาร

  ภาพรวมโครงการ
  ภาพรวมโครงการ

  ชั้น

  2ND-3RD FLOOR PLAN
  2ND-3RD FLOOR PLAN
  4TH-8TH FLOOR PLAN

  อาคาร

  ภาพรวมโครงการ
  ภาพรวมโครงการ

  ชั้น

  1 Bedroom
  1 Bedroom
  1 Bedroom Exclusive
  1 Bedroom Plus
  2 Bedroom
  ทำเลที่ตั้ง ทำเลที่ตั้ง

  ทำเลที่ตั้ง

  เชื่อมต่อถนนหลักอย่างถนนลาดพร้าว, ถนนเกษตร-นวมินทร์

  ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเอกมัยรามอินทรา

  ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกและห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น บิ๊กซีลาดพร้าว, คริสตัล ปาร์ค, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว, คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

  ค้นหา

  โครงการที่คุณอาจสนใจ

  สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

  กรุณาระบุอีเมลของคุณ

   1/3
   เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
   เปรียบเทียบ
   1/3
   นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
   เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

   กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่