VIDEO

FLOOR PLAN

Virtual tour

Project Progress

Contact us

ทางด่วนฉลองรัช เพียง 6 นาที (รามอินทรา - อาจณรงค์ )
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ 140 ม.
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ 1 กม.
โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส 1.2 กม.
สถานทูตลาว 0 ม.
สถานทูตกัมพูชา 100 ม.
MRT ศูนย์วัฒนธรรม เพียง 10 นาที
เซ็นทรัลพระราม 9 5.4 กม.

02-168-0000