AssetWise สนับสนุนมูลนิธิ โรงเรียนวันเสาร์

AssetWise สนับสนุนมูลนิธิ โรงเรียนวันเสาร์

แอสเซทไวส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิ โรงเรียนวันเสาร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในชุมชนต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดอย่างเสมอภาค ให้กับเด็กไทย สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธินี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://saturday-school.org/

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ